Privacy Policy

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Muriël Kasmin de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Deze privacyverklaring zal regelmatig na organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen worden aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u murielkasmin.nl bezoekt.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE MURIËL KASMIN VERWERKT EN DE BEWAARTERMIJN

Muriël Kasmin verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend, indien u deze zelf aan ons verstrekt per e-mail of per telefoon. Doordat u de website bezoekt worden tevens automatisch geanonimiseerde websitestatistieken bijgehouden.

Muriël Kasmin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Muriël Kasmin analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van gepubliceerde artikelen en rubrieken eventueel af te stemmen op uw voorkeur en dat van andere bezoekers.

 

COOKIES

Muriël Kasmin registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, paginabezoekstatistieken en eigenschappen van de door bezoekers gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Muriël Kasmin de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Voor het meetproces worden enkele cookies gebruikt. Er worden cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst voor het geanonimiseerd gebruik van Google Analytics. Verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen