Algemeen

Uitleg poems

Mijn leven is bijna altijd een rollercoaster geweest. Schrijven van mijn gevoelens, gedachten, gedachtenkronkels zijn een vast ritueel geworden in mijn dagelijks leven. Mijn gedichten en verhalen bevatten alledaagse elementen, erotische fantasieën en aspecten van mensen die mijn leven verrijken op welke wijze dan ook.
Psychologische subjecten, fictie en deels autobiografisch, zijn onderwerpen waar ik ook graag over schrijf. Actuele items uit de maatschappij hebben ook mijn bijzondere aandacht.

 

 

Auteursrecht berust bij de auteur op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze weblogs worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.